Konzultačné poradenstvo

V dnešnej dobe potrebuje mnoho reštaurácii profesionálne poradiť, ako úspešne podnikať, ekonomicky variť, viesť zamestnancov a mať žiadaný úspech. Ako profesionálny šéfkuchár  môžem ponúknuť konzultačno-poradenské služby, ktoré sa týkajú viacerých oblastí prevádzkovania podniku so špecifikáciou a prihliadnutím na zdokonalenie úrovne kuchynskej časti prevádzky. Ponúkam možnosť prísť sa osobne pozrieť so Vašej reštaurácie, zoznámiť sa s Vašimi potrebami a starosťami a následne Vám predstaviť oblasti v ktorých ponúkam konzultačno-poradenskú pomoc, zabezpečenú mojou osobnou účasťou a tak pripraviť pre Vás "produkt", ktorý posunie Vašu prevádzku vpred.


 

Základná ponuka

V základnom formáte, v rámci konzultačného poradenstva, ponúkam napríklad tieto služby: 
 • poradenský kontrakt na 7-14 dní pod mojou osobnou účasťou
 • vstupná analýza perspektív a potrieb reštaurácie
 • ekonomický audit kuchyne a jedálneho lístka - náhľad do dodávateľských cien, náhľad do noriem a výrobných vstupov & efektivita, výťažnosť teda ziskovosť kuchyne, reálne hospodárenie kuchyne
 • gastronomický audit jedálneho lístka, zhodnotenie úrovne a práce kuchárov
 • stanovenie počiatočných východiskových bodov & možnosti a návrhy rozvoja
 • tvorba nového konceptu podniku & tvorba nového jedálneho lístka
 • s tým súvisiaca tvorba nových jedál a celkové zaškolenie kuchynského personálu, práca s Vaším tímom
 • v prípade záujmu "update" aktuálneho jedálneho lístku so zázemím a surovinami, ktoré prevádzka má a používa
 • tvorba gastronomicky efektívneho a "ziskového" systému práce v kuchyni (suroviny sú peniaze, je nutné naučiť kuchárov pracovať s týmito zverenými hodnotami hospodárne a správne)
 • analýza a odstránenie iných špecifických chýb a problémov, ktoré kuchyňu a prevádzku brzdia v rozvoji
 • osobné nastavenie všetkých dohodnutých úkonov a systémov do kuchyne, nastavenie udržateľnosti a kvality
 • osobná prítomnosť na prevádzke a denná práca s Vaším tímom počas doby kontraktu
 • denné osobné konzultácie a poradenstvo s majiteľmi podniku počas doby kontraktu
 • skontaktovanie s overenými dodávateľmi, nastavenie kvality
 • možnosti rozvíjania vzájomnej spolupráce rôznou formou
 

  


Každý klient je pre mňa veľmi špecifický a tak ponuku prispôsobujem a rozširujem hlbšie na základe objednávky tých služieb, ktoré sú pre danú prevádzku potrebné. V prípade záujmu o bližšie informácie ma môžete kľudne kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom a rád Vám podám o ďalších, podrobnejších možnostiach, bližšie informácie. 

Moji klienti

Môj nový produkt na trhu, šéfkuchárske konzultačné poradenstvo, využilo za tri roky podnikania už viacero prevádzok naprieč celým Slovenskom. Boli medzi nimi tak existujúce prevádzky, ako aj celkom nové projekty. Medzi inými som svojím konzultačným poradenstvom "obslúžil" napríklad tieto prevádzky:

 • Reštaurácia BERG v Bratislave 
 • Penzión SILEO v Račkovej Doline
 • Wellness hotel Patince**** v Patinciach
 • Reštaurácia ERB v Banskej Štiavnici
 • Reštaurácia Stodola na Donovaloch
 • Reštaurácia KNAR vo Zvolene
 • Rodinná reštaurácia U Takácsovcov v Bratislave
 • FEST Burger v Prešove
 • Reštaurácia AQA v Bratislave
 • Reštaurácia MERKUR v Trnave
 • Penzión na letisku v Trenčíne
 • Reštauráciá BOMBA v Spišskej Novej Vsi
 • Reštaurácia CENTRAL v Starom Smokovci
 • Reštaurácia EDEN v Rajci
 • Reštaurácia Modrá Čajka v Bratislave
 • Reštaurácia GALL CAFFE v Lábe
 • Hotel Hviezda, Dudince