Krst knihy - Dobré jedlo pre dobrých ľudí

Moju knihu sme aj patrične pokrstili, krst prebiehal u nás vo VA BENE 15.12.2014. Mal som pozvaných vyše 35 hostí, krstná mama a moderátorka večera bola moja kamarátka Karin Majtánová a krstili sme hŕstkou.
A vlastne prečo hŕstkou? Pretože tak ako hŕstka symbolizuje zmes všetkého, tak aj moja kniha symbolizuje zmes všetkých mojich najobľúbenejšich receptov, ktoré by som rád ponúkol.